<< ZPĚT NA SEZNAM

PHP array to XML


OTEVŘENO: Online Tool
Konvertuje PHP multidimensionální array do XML. kompatibilní s DATA Transformer

Konverze defaultovými jmény nodu:

array(1, 2);
nám dá:
  
   1
   2
  
  

konverze s definovanými názvy nodu:

array('one'=>1, 'two'=>array(1, 2));
nám dá:
  
   1
   
     1
     2
   
  
  

konverze se specifickými atributy (@attributes, @cdata, @value):

  array(
     'one'=>array(
        '@attributes'=>array('att1'=>1, 'att2'=>2),
        '@value'=>123
     ),
     'two'=>array(
        '@cdata'=>'exampletext',
     )
  );
  
nám dá:
  
   123
   
  
  
Project By Visionlore