<< ZPĚT NA SEZNAM

DATA Transformer v1.0

(Freeware)
STÁHNI: Portable EXE (Win)
main window
Umí transformovat data z XML/JSON do jakéhokoli textového formátu dat a mnohem více...
Silný nástroj - Například transformuje data z XML/JSON do PHP, C++ (nebo jakéhokoli jiného porgramovacího jazyka) řady nebo vytvoří XML s informacemi o délce specifikované Mp3, samozřejmě můžete řadit všechna tato data dle libosti.
Všechno je možné díky mnoha nástrojům uvnitř aplikace a možnosti použít schémata k formovaní specifikých příkazů uvnitř nich.
Pokud chcete použít program pro práci s daty z vašeho programovacího jazyka, zkonvertujte je napřed do JSON. Vyjímkou jsou PHP řady protože pro ně můžete použít náš PHP array to XML tool
It's possible that application will support more formats than XML and JSON in the future.

Tutorial 1 - Jak postavit vlastní XML tracklist

Hlavní Window:

Triangl-tlačítko - otevřít preview window. Zde vídite jak data vypadají.
Zabalené tlačítko se šipkou - Okno pro obnovu dat. Například pokud změníte vstupní data či strukturu.
Vyvrtnutí-tlačítko - otevřít Input Tools window.
Input Data Type - XML nebo JSON. Nahraná JSON data jsou zkonvertovány do XML které se snáze čte (důležité pro komplexní data a složité operace).context menu Input Data - zde vyberte datové soubory s kterými chcete pracovat (datové typy vstupní a výstupní se musí shodovat). Můžete vybrat data dvěma způsoby. Kliněte na "Input data" okno a pak vyberte soubory anebo jednoduše přetáhněte soubory na tlačitko.
Input Data Filter - použití správných příkazů umožnuje vám vybrat specifická data pro práci.
File List - otevřít Seznam souborů
Tag - tag pro instrukce. default je <{,}> kde tečka znamená příkaz například command <{c0/c1/n}>
pokud nastavíte na [(,)] pak příkaz vypadá takto [(c0/c1/n)]
New Line Join - Zatrhněte tuto volbu pokud nechcete aby se výsledku ukazovaly v jedné řadě.
Pattern - importujte textový soubor s vaší matricí commands specifikuje metodu data přenosu. Můžete vybrat data dvěma způsoby. Kliněte na "Pattern" okno a pak vyberte soubory anebo jednoduše přetáhněte soubory na tlačitko.
Save Output - uložit.

File list window:

umožňuje vám pracovat na skupině souborů. například ziskáte přístup do jmen souborů a jejich velikostí. takto získaná data mohou být použita ve vašem schématu. File List Options
Right turned triangle buttons - ukáží náhled.
Top triangle button - ukáže náhled v novém okně.
URL>FileName Match - blokováno pokud nejsou importována žádná vstupní data.
Extra DATA - čte další data ze souborů. například z obrázků informaci o jejich šířce či délce a z mp3 souboru délku v milisekundách. zapnutí zpomaluje proces analýzy.
Collection Name - jméno pro skupinu souborů.
Input File List - vyberte soubory pro práci.
tlačítka Remove a Remove All vám umožní odebrat elementy ze seznamu.
question about order setting
Po "Input File List" Program se zeptá zdali zadáte pořadí manuálně. Pokud ano objeví se "Order Tool" okno.


Order Tool:

s tímto nástrojem nastavíte pořadí prvků s kterými chcete pracovat.
Order Tool Options
Clear - odznačit vše.
Size - změnit velikost tlačítek.
Accept - potvrdit vaše nastavení.
Shortcuts - "Shortcuts" zkratky.
Order Tool Shortcuts

Input Tools:

Input Tools options Naástroje pro modifikace dat.
Od- Do - rozsah výběru.
Wrench Button - pořadí.
Text field below From-To - zadejte instrukce které budou použity pro řazení.
Sort - třídění. Třídí vybraná data dle nastavení. (Sestupně, Numericky, Dle interpunkce)
Reverse - přehodí pořadí označených elementů.
Add Changes - přidá změny.
Left trialngle button - ukáže výsledky v novém okně.

Preview Window:

Náhled je dobrý způsob inspekce velkých objemů dat.

Commands:

DATA Transformer umí číst některé instrukce. specifická kombinace těchto instrukcí vytváří příkazy které dávají schopnost získat specifikovaná data.
například command c0/c1/n má tři propjené instrukce. propojené instrukce znamenají že jsou progresivní tedy závislé jedna na druhé.

Instructions:

Můžete specifikovat místo schématu - <{pattern}>pattern text here<{pattern}> ale nemusíte použít pokud má celý dokument textové schéma.
/ - separátor instrukcí.
c - dítě specifkované číslem po znaku. například c0 vám dá přístup k prvnímu nodu.
c-nodeName - děti specifikované jménem kódu.
FINAL INSTRUCTIONS (po těchto nemůžete přidat žádné instrukce):
n - jméno nodu.
a-attributeName - hodnota specifikovaného atributu.
f(collection)-parameter - (pro obrázek/zvuk/další kolekce)
collection = collection name (default f-parameter = parameter první kolekce)
parameter = jméno parametru (default = name)
Parameter list = name, width, height, size (v kB), length (v ms)
příklad: f(thumb)-width
id - ID číslo. můžete přemísťovat ID čísla příkazem: instruction+number
Příklad: id+1
Project By Visionlore