<< BACK TO LAB LIST

Distancer MS v1.21

(Freeware)
DOWNLOAD: MS Script
script tools window Tento skript umístí objekt na matematicky přesnou pozici mezi dva objetky a na přímce mezi dvěma objekty. Například přesně do 1/3 či jedné poloviny vzdálenosti mezi dvěma objekty. Někdy potřebujete umístit objekt na pozici která je přesně daná a tento skript vám usnadní práci.

v1.21

- vylepšená detekce chyb

v1.2

- vyšší přesnost (potřebná pro větší množství objektů na přímce)
- funguje s linkami a křivkami

v1.1

starý skript je nyní komplatibilní s 3ds maxem 2014

Video Tutorial


reposition obj - vyberte objekt pro změnu pozice
division - rozdíl pro kalkulaci

Section "Position Obj":

použití pro pozici mezi dvěma objekty point target 1 - vyberte objekt (první poziční bod). Skript použije pozici tohoto objektu.
point target 2 - vyberte objekt (druhý poziční bod). S dvěma objekty můžeme vydělit vzdálenost mezi nimi.
Reposition >> - pozice nahoru.
Reposition << - pozice dolu. Příklad pro rozdíl 1/3 máme 4 pozice - délka=0, délka=1/3, délka=2/3, délka=3/3 (plná délka)

výběr "Path Constraint Obj":

Pokud berete pozici z přímky. "Reposition obj" musí použít "path constraint") target line - přímka použitá pro tento výběr bude pracovat s "reposition obj" a také vybere objekty které používají path constraint předvýběrem přímky a skript místí objekty na určené prímce rovnoměrně.
Local/Global Reposition - Mód celkové pozice a změny pozice.
Local - používa délku specifikovaných segmentů přímky (z vertexu do vertexu).
Global - používá celkovou délku přímky.
vertex - skočí na specifikovaný segment přímky a resetuje pozici. použij s "Local Reposition".
Reposition >> - pozice nahoru.
Reposition << - pozice dolu. funguje jen s "Global Reposition", pro "Local Reposition" použij "vertex" nastavení pro resetování pozice.

Project By Visionlore