<< ZPĚT NA SEZNAM

Smart FTP Client v1.0 [AS3]

(Free Class)
STÁHNI:
Tento program vám dává možnost stáhnout and nahrát soubory skrz FTP připojení a získat seznam adresářů ze specifikované cesty. Můžete použít jeho inteligentní funkce pro více úkolů ve frontě (například snadno nahrát větší množství souborů).

Methods

SmartFTP(host:String = null, username:String = null, password:String = null, port:int = 21):void
Kontruktor který vám umožní se okamžitě připojit

upload(localPath:String, ftpPath:String = ''):void
nahrajte soubor z "localPath" to "ftpPath". Metoda nebude fungovat pokud není připojení nebo všechny sockety jsou obsazené

uploadTask(localPath:String, ftpPath:String = ''):void
vytvoří nový upload úkol. Úkoly jsou odstartované jakmile je to možné (pokud je připojení a linka není obsazena) jeden po druhém

download(localPath:String, ftpPath:String):void
Stáhni soubour z "ftpPath" do "localPath". Metoda nebude fungovat pokud není připojení nebo všechny sockety jsou obsazené

downloadTask(localPath:String, ftpPath:String):void
Vytvoř nový úkol ke stažení. Úkoly jsou odstartované jakmile je to možné (pokud je připojení a linka není obsazena) jeden po druhém

dirListMsg(ftpPath:String):void
přečti seznam složek z "ftpPath". výsledek získate z "msg" vlastnosti, z úkolu listener or stored message list

dirListMsgTask(ftpPath:String):void
vytvoř nový "read directory list" úkol.

open(host:String = null, username:String = null, password:String = null, port:int = 21):void
otevře připojení

close():void
zavře připojení

closeTask():void
zavře úkol připojení.

closeStream():void
zavře jakýkoli čtení/zápis stream. Nedoporučujeme používat protože nezavře proces připojený ke stahovaní/nahrávání. z bezpečnostních důvodů používejte metodu "close()" or "closeData()"

closeData(closeDataTasks:Boolean = true):void
zavře vše kromě připojení a úkolů pokud "closeDataTasks" je nastaveno na "false"

clearMessage():void
vyčistí všechny zprávy

clearError():void
zavře všechna chybovaá hlášení


Properties

listener:Function
Funkce bude použita por detekci událostí. funkce porjde ojktem s několika vlastnostmi: target (current SmartFTP instance), code (response code number), type (typ události), task (jméno úkolu - zdroj události), msg (poslední hlášení obdržené ze serveru)

message:String
Pouze ke čtení. Vrátí všechny zprávy do jednoho vlákna

messageVec:Vector.<String>
Pouze ke čtení. Vrátí všechny zprávy jako vektorovou řadu

error:String
Pouze ke čtení. Vrátí všechny zprávy jako jedno vlákno

errorVec:Vector.<String>
Pouze ke čtení. Vrátí všechny zprávy jako vektorovou řadu

taskList:Vector.<Object>
Pouze ke čtení. vrátí původní seznam úkolů

fileData:ByteArray
Pouze ke čtení. Vrátí původní data z bajtové řady

connected:Boolean
Pouze ke čtení.

connectedData:Boolean
Pouze ke čtení.

busy:Boolean
Pouze ke čtení.

host:String
Pouze ke čtení.

username:String
Pouze ke čtení.

host:String
Pouze ke čtení.

password:String
Pouze ke čtení.

port:int
Pouze ke čtení.

path:String
Pouze ke čtení.

Event Types

Pro rozeznání jednotlivých událostí musíte použít názvy událostí. Je problém si je zapamatovat a proto je lepší používat statické proměnné které je drží.

Seznam proměnných (typ událostí):   LOGIN_SUCCESS,   DOWNLOAD_SUCCESS,   UPLOAD_SUCCESS,   CONNECTION_CLOSED,   CONNECTION_TIMEOUT,   LOGIN_FAILD,   DIRECTORY_FAILD,   UPLOAD_STREAM_SUCCESS,   STREAM_CLOSED,   ERROR,   DIR_LIST_RECEIVED

Jednoduchý Příklad:
   var mySmartFTP = new SmartFTP();
   mySmartFTP.listener = myListenerFunction;
   
   function myListenerFunction(e):void {//e:Object
     if (e.type == SmartFTP.LOGIN_SUCCESS) {
      trace('You are logged in!');
     }
   }
  

Project By Visionlore